Klub Sportowy „Stal Gorzów” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sponsorów powołuje do życia Grupę Zakupową Stali Gorzów. Pozwoli ona nabywać skupionym w niej podmiotom energię elektryczną za niższą cenę.

Zarząd gorzowskiej Stali wspólnie z Nobel Bankiem ze Szczecina 20 marca w Hotelu Best Western zorganizował spotkanie ze sponsorami nadwarciańskiego klubu. Głównym tematem było powołanie Grupy Zakupowej Stali Gorzów. Celem jej działania jest wynegocjowanie jak najlepszej ceny energii od dostawców, a jednocześnie stworzenie dodatkowego źródła dochodu dla Stali.

– Grupy zakupowe, głównie w obszarze energetyki, działają w kraju od kilku lat i organizowane są w szczególności przez samorządy terytorialne i organizacje gospodarcze. Ich efektem jest istotna obniżka kosztów zakupu energii elektrycznej dla członków grup. Zarząd Klubu Sportowego „Stal Gorzów” podjął inicjatywę stworzenia spośród członków BSC, a także firm niezwiązanych z klubem, grupy zakupowej. Tak, by być atrakcyjnym partnerem dla potencjalnego dostawcy energii. Zakładamy uzyskanie na rynku energii obniżenia jej ceny zakupu od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Przystępujemy do działania niezwłocznie, stąd zwróciliśmy do członków BSC oraz zaprzyjaźnionych firm o podjęcie tej inicjatywy i zgłoszenie swojego akcesu. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem. Wszyscy mamy świadomość, że członkowie grupy osiągną korzyść polegającą na możliwości zakupu energii po niższych cenach, ponieważ grupa ma silniejszą pozycję w negocjacjach niż pojedynczy podmiot i z tego atutu chcemy skorzystać – mówi Ireneusz Maciej Zmora, prezes Stali Gorzów.

Oczywiście włodarze w gorzowskim klubie mają świadomość, że dziś wszyscy przedsiębiorcy posiadają ważne umowy na dostawy energii. W chwili obecnej grupa jest organizowana, aby zacząć prężnie działać od początku przyszłego roku. Oferta Stali dotyczyć będzie energii nabywanej na rok 2014.

Skąd wziął się pomysł na utworzenie Grupy Zakupowej Stali Gorzów? – Kilka lat temu uznaliśmy, że chcąc skupić wokół klubu jakiś potencjał i kapitał w formie sponsorów, musimy im dać wartość dodaną. I tą wartością do tej pory było uczestnictwo w Business Speedway Club, które stwarzało możliwość nawiązywania relacji biznesowych. Dziś idziemy krok dalej i tworzymy wspólną grupę zakupową energii dla wszystkich chętnych. Nie jest to grupa zamknięta. Każdy, kto jest zainteresowany oszczędnościami przy zakupie energii, może do grupy przystąpić. Planowane są dalsze kroki związane z rozwojem tej części działalności gospodarczej Stali Gorzów – zapowiada Zmora.

Grupy zakupowe do tej pory skupiały wokół siebie samorządy lub kręgi branżowe. Stal idąc tym śladem powołuje grupę zakupu energii elektrycznej, bo zarząd klubu wie, że z tego tytułu można osiągnąć wymierne korzyści dla członków BSC i innych współpracowników.

– Chcemy, by była to dodatkowa więź łącząca Stal z przedsiębiorcami. Nie ma ograniczeń terytorialnych. Nie ma żadnego znaczenia, czy dana firma będzie ulokowana w województwie lubuskim, zachodniopomorskim czy wręcz pod Rzeszowem lub koło Tarnowa. Wszyscy możemy zjednoczyć swoje siły, by wspólnie negocjować lepszą, niższą cenę i lepsze warunki dostawy prądu – zakończył prezes Stali Gorzów.

Udostępnij