Szanowni Państwo,

w związku pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku zorganizowanej grupy kibiców Falubazu Zielona Góra w dniu 19 maja 2013 roku na meczu derbowym w Gorzowie Wielkopolskim oznajmiamy, że Zarząd Stal Gorzów Wielkopolski S.A. nie będzie ulegał żadnym naciskom mogącym zmniejszyć bezpieczeństwo na organizowanych imprezach. Doświadczenia ostatnich lat, a w szczególność te z 13 maja 2012 roku nie pozwalają nam na obdarzenie kibiców Falubazu Zielona Góra (tych przyjeżdżających w tzw. grupach zorganizowanych) jakimkolwiek zaufaniem. Tym bardziej, że takim zaufaniem nie obdarza ich „własny” Zarząd Klubu, który bojąc się odpowiedzialności za zachowanie kibiców nie zgłosił ich przyjazdu.

Przypominamy, że podczas meczu derbowego, który miał miejsce 13 maja 2012 roku w Gorzowie Wielkopolskim doszło do złamania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez kibiców Falubazu Zielona Góra, które polegało m.in. na wniesieniu i użyciu materiałów pirotechnicznych na Stadionie im. Edwarda Jancarza. Do wniesienia ww. materiałów kibice Falubazu wykorzystali wnoszoną „oprawę” oraz sprzęt nagłaśniający. Ponadto po opuszczeniu stadionu w drodze na parking część kibiców Falubazu zachowywała się bardzo agresywnie. W celu przywrócenia porządku Policja była zmuszona do użycia wobec nich broni gładkolufowej.

W obliczu tych gorszących zajść Zarząd Stal Gorzów Wielkopolski S.A. nie mógł przejść obojętnie i podjął decyzję o wprowadzeniu w „Regulaminie imprez żużlowych” zmiany polegającej na dodaniu zapisu o treści: „Zabrania wnoszenia przez kibiców drużyny przyjezdnej zajmujących wydzielone dla nich przez organizatora sektory, flag o znacznych rozmiarach, rozwijanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy tzw. „sektorówek” oraz innych elementów mogących posłużyć do ukrycia tożsamości uczestnika imprezy, wszelkiego rodzaju toreb podręcznych, nagłośnienia, elementów opraw i przedmiotów do prowadzenia dopingu podczas imprez. Powyższe dotyczy imprez podwyższonego ryzyka oraz innych imprez wskazanych przez organizatora.” Zmiana regulaminowa zyskała pozytywną opinię Policji, jak również organu wydającego zgodę na imprezy masowe i obowiązywała już od kolejnego meczu o Drużynowe Mistrzostwo Polski, w tym również podczas meczu z Falubazem Zielona Góra, który odbył się 16 września 2012 roku, a w którym uczestniczyli kibice Falubazu. Powyższy zapis istnieje w niezmienionej treści do dnia dzisiejszego.

Przypominamy, że w bieżącym roku klub żużlowy Falubaz Zielona Góra nie chciał ponosić odpowiedzialności za zachowanie swoich kibiców podczas meczów wyjazdowych i nie zgłosił przyjazdu żadnej grupy zorganizowanej kibiców na mecz do Gorzowa. W świetle obowiązujących przepisów zwalnia to klub organizujący mecz z wydzielenia sektora przeznaczonego dla kibiców drużyny gości. Świadomi takiego stanowiska Zarządu Falubazu, ich kibice zgłosili się do nas w celu umożliwienia nabycia biletów. Wyraziliśmy chęć współpracy mimo tego, iż cała odpowiedzialność za ich zachowanie spadła na Stal Gorzów. Ustaliliśmy również, że jesteśmy gotowi zwiększyć liczbę przeznaczonych biletów z 400 sztuk, jak miało to miejsce na ostatnim meczu derbowym w 2012 roku, do liczby 800 biletów. Po tych ustaleniach przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Falubaz” próbowali wymusić na nas zmianę stanowiska i wpuszczenie ich na stadion z elementami „oprawy” oraz własnym nagłośnieniem, co byłoby złamaniem obowiązującego regulaminu.

Podkreślamy, że Zarząd Stal Gorzów Wielkopolski S.A. nie będzie ulegał żadnym naciskom mogącym zmniejszyć bezpieczeństwo na organizowanych imprezach. Bezpieczeństwo kibiców jest najważniejsze w i tym zakresie nie będzie żadnych kompromisów.

Derby Ziemi Lubuskiej zawsze są wyjątkowym wydarzeniem i nie inaczej będzie tym razem. My wiemy co dla każdego kibica znaczy słowo „derby” i dlatego też zapraszamy, już w najbliższą niedzielę na godzinę 16.00 wszystkich fanów speedway’a na Stadion im. Edwarda Jancarza, a w szczególny sposób zapraszamy fanów obydwu lubuskich klubów.

Udostępnij