Gorzów Wlkp. 31 października 2014r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia „Stal Gorzów” na podstawie art.7 § 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 20.11.2014 roku o godz.18.00 w Restauracji „Symfonia” ul. Marcinkowskiego 90A w Gorzowie Wlkp.

 

W razie zaistnienia przesłanek określonych w art.7 § 6 Statutu ustala się drugi termin Zebrania na dzień 20.11.2014 roku godz. 18.15

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.

3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.

4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 2 Statutu.

7. Dyskusja.

8. Zakończenie Zebrania.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Stal Gorzów zwołuje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Udostępnij