Poniżej przedstawiamy materiał video przygotowany przez StalTV w którym wypowiedzi przedstawicieli obu ekip.

Udostępnij