REGULAMIN KONKURSU „Zdjęcie z meczu”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

 

 1. Organizatorem konkursu „Zdjęcie z meczu” zwanego dalej „konkursem” jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 55. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 16.09.2018 r. do 17.09.2018 r. Zgłoszenie udziału jednoznaczne jest ze zgodą na publikowanie przesłanego zdjęcia oraz imienia i nazwiska uczestnika na kanałach społecznościowych Organizatora. Dane te będą wykorzystane jedynie na cele konkursowe. Konkurs trwa do 23.09.2018 r. do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 września na profilu Organizatora na portalu Facebook. Udział w konkursie zgłoszony po terminie wskazanym w regulaminie nie upoważnia do wzięcia udziału w konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie FanPage Stal Gorzów na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/StalGorzow1947/

 

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie w komentarzu pod zdjęciem Stalusia, które zamieszczone zostanie w dniu meczu na profilu Organizatora portalu Facebook zdjęcia wykonanego podczas meczu w dniu 16 września 2018 r. na Stadionie im. Edwarda Jancarza.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
 4. O momencie uczestnictwa w konkursie decyduje data dodania zdjęcia.
 5. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.
 6. Głosowanie odbywa się wyłącznie w specjalnie utworzonej galerii w dniach 18.09-23.09.2018 r. poprzez reakcję pod konkursowym zdjęciem. Ważne są jedynie głosy w galerii – głosy pod zdjęciem ze zgłoszeniami nie będą brane pod uwagę.
 7. Wszelkie nieuczciwe w odczuciu Organizatora praktyki, w tym kupowanie głosów, głosy z kont fikcyjnych i inne tego typu praktyki będą skutkowały dyskwalifikacją.
 8. Laureatami konkursu są trzy osoby, których zdjęcia zgromadziły największą liczbę głosów. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. W przypadku, gdy trzy zdjęcia zgłoszone przez jedną osobę zyskają największą liczbę głosów, nagrodę otrzyma następna w kolejności osoba.

 

 

 1. Nagrodą w konkursie są trzy gadżety niespodzianki!
 2. Odbiór nagrody następuje wyłącznie osobiście w Sklepie Klubowym w NoVa Park w dniach 25.09-29.09.2018 r.

 

 

 1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na profilu Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Udostępnij