REGULAMIN KONKURSU „Kibicujemy naszym”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

 

 1. Organizatorem konkursu „Kibicujemy naszym” zwanego dalej „konkursem” jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 55. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 29.09.2018 r. do 30.09.2018 r. Zgłoszenie udziału jednoznaczne jest ze zgodą na publikowanie przesłanego zdjęcia oraz imienia i nazwiska uczestnika na kanałach społecznościowych Organizatora. Dane te będą wykorzystane jedynie na cele konkursowe. Konkurs trwa do 07.10.2018 r. do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 października na profilu Organizatora na portalu Facebook. Udział w konkursie zgłoszony po terminie wskazanym w regulaminie nie upoważnia do wzięcia udziału w konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie FanPage Stal Gorzów na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/StalGorzow1947/

 

 

 1. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie w komentarzu pod zdjęciem Stalusia, które zamieszczone zostanie w dniu meczu na profilu Organizatora portalu Facebook zdjęcia przedstawiającego wasz sposób kibicowania Żółto-Niebieskim!
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
 4. O momencie uczestnictwa w konkursie decyduje data dodania zdjęcia.
 5. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.
 6. Głosowanie odbywa się wyłącznie w specjalnie utworzonej galerii w dniach 02.10-07.10.2018 r. poprzez reakcję pod konkursowym zdjęciem. Ważne są jedynie głosy w galerii – głosy pod zdjęciem ze zgłoszeniami nie będą brane pod uwagę.
 7. Wszelkie nieuczciwe w odczuciu Organizatora praktyki, w tym kupowanie głosów, głosy z kont fikcyjnych i inne tego typu praktyki będą skutkowały dyskwalifikacją.
 8. Laureatami konkursu są trzy osoby, których zdjęcia zgromadziły największą liczbę głosów. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. W przypadku, gdy trzy zdjęcia zgłoszone przez jedną osobę zyskają największą liczbę głosów, nagrodę otrzyma następna w kolejności osoba.

 

 

 1. Nagrodą w konkursie są wyjątkowe gadżety Stali Gorzów.
 2. Odbiór nagrody następuje wyłącznie osobiście w Sklepie Klubowym w NoVa Park w dniach 09.10-13.10.2018 r.

 

 

 1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na profilu Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Udostępnij