Dziś, co Państwo doskonale wiedzą, nie wystarczy uzyskanie nakazu  płatniczego i skierowanie sprawy do komornika,  jest  to oczywista i najprostsza metoda, lecz tak naprawdę mało skuteczna.

Pakt Inkasso to pełen zakres usług obejmujących  windykację należności, obsługę prawną oraz  obrót wierzytelnościami. Nasza przewaga polega na prowadzeniu działań windykacyjnych na kilku płaszczyznach jednocześnie.

  
DLATEGO PROPONUJEMY PAŃSTWU ALTERNATYWĘ DLA „WINDYKACJI ZZA BIURKA”.

Windykacja terenowa.

Szanowni Państwo, to ten element uważamy za szalenie ważny i dający nam przewagę nad konkurencją i szablonowymi  mało skutecznymi próbami przechytrzenia dłużnika. Bardzo istotnym jej elementem jest stały kontakt z dłużnikiem, który następuje praktycznie natychmiast po przekazaniu nam zlecenia. W trakcie tych pierwszych polubownych działań dochodzi do szeregu czynności mających wpływ na późniejszy rozwój wydarzeń. Negocjacje to nie tylko przelanie ustalonej formy spłaty na papier ale przede wszystkim próba zabezpieczenia Państwa roszczenia, ustalenia majątku, sprawdzenia kondycji finansowej dłużnika tak, aby kontrolować cały przebieg postępowania windykacyjnego i zminimalizować ryzyko poniesienia przez Naszych klientów straty z powodu utraty możliwości egzekucyjnych od swojego dłużnika. Perswazja, wieloletnie doświadczenie, nieszablonowe rozwiązania, duża wiedza, znajomość rynku oraz umiejętność indywidualnego rozpatrywania i rozwiązywania spraw to cechy pozwalające skutecznie walczyć o utracone przez Państwa finanse.

Dział administracyjny i osoby w nim pracujące mają za zadanie dbać o najwyższy poziom obsługi oraz rzetelne wykonanie powierzonego zadania. Nadzoruje on obieg dokumentów, korespondencji ustalania  sald,  dba o kontakt z klientem, informując o przebiegu postępowania windykacyjnego.

 

Dział prawny szykuje pozwy, wnioski egzekucyjne, pisma procesowe i inne niezbędne do prowadzenia sprawy dokumenty. Bardzo ważnym ogniwem tego elementu jest obsługa prawna, którą w ramach umowy z Naszymi klientami zapewniona zostaje przez Pakt Inkasso. Tak więc w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego otrzymujecie Państwo opiekę Kancelarii Adwokackiej mecenas Ewy Staszak, z którą Pakt Inkasso  współpracuje od 2011 roku.

OPŁATĄ ZA W/W CZYNNOŚCI JEST PROWIZJA, KTÓRĄ USTALA SIĘ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW W TRAKCIE PIERWSZEGO SPOTKANIA

Udostępnij