Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 17 GRUDNIA 2019 R.

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej , Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Klubu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Klubu.
9. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij