W pierwszej kolejności będzie to sprzedaż zamknięta 50 kart parkingowych dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowianym (I i II stopień niepełnosprawności) oraz posiadają karnet na sezon 2020.

 

Przy zakupie należy okazać karnet oraz w/w dokument!

 

Cena karty parkingowej obejmującej wszystkie mecze ligowe oraz XVII Memoriał Edwarda Jancarza – 140zł.

 

Regulamin sprzedaży kart parkingowych na stadionie żużlowym:

1. Klub przeznacza na sprzedaż 50 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów zlokalizowanych na Parkingu Głównym przy stadionie im. Edwarda Jancarza (wjazd od ul. Kwiatowej).
2. Pierwszeństwo zakupu mają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym (I i II stopień niepełnosprawności). W momencie zakupu należy mieć przy sobie stosowny dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz karnet wykupiony na osobę, której dotyczy niepełnosprawność.
3. Sprzedaż zamknięta rozpocznie się 2 marca o godz. 10:00 i trwać będzie do 6 marca do godz. 15:00.
4. Karty parkingowe będą dostępne tylko i wyłącznie w siedzibie Klubu przy ul. Kwiatowej.

 

Niebawem do sprzedaży trafią pozostałe karty na parkingi P1 i P2. Szczegóły wkrótce.

Udostępnij