Byśmy się zarażali dobrocią
Dzielili radością
Byli blisko nawet na odległość
Pamiętali o sobie,
Rozmawiali,
Wspominali najlepsze biegi Byśmy doceniali to, co mamy
nie goniąc za tym, co i tak zbędne.
Byśmy się jak najszybciej spotkali na stadionach
i w rodzinnej atmosferze spędzili te święta!
Radosnej Wielkanocy!


Udostępnij