Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego ?Stal Gorzów? zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Hotelu Mieszko przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego ?Stal Gorzów?. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia KLUB SPORTOWY ?STAL GORZÓW?

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.
 

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO ?STAL GORZÓW? W DNIU 22 CZERWCA 2021 R.

 1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS ?Stal Gorzów? z całorocznej działalności.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wybory do organów Klubu Sportowego ?STAL GORZÓW?.
 13. Powołanie skarbnika Klubu Sportowego ?STAL GORZÓW?.
 14. Dyskusja i wnioski końcowe.
 15. Zakończenie Zebrania.
 16. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.
Udostępnij