W zeszłym tygodniu spotkaliśmy w gorzowskiej Filii poznańskiej AWF trenerów Stali Gorzów Stanisława Chomskiego i Piotra Palucha wraz z zawodnikami Wiktorem Jasińskim, Patrickiem Hansenem, Oskarem Paluchem i Oskarem Huryszem. Panowie skierowali się do Centralnego Laboratorium Badawczego, a dokładniej Laboratorium Układu Ruchu Człowieka, gdzie pod okiem prof. AWF dr hab. Piotra Żurka oraz mgr Konrada Wierzbińskiego z Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu poddali się testom.

prof. AWF dr hab. Piotr Żurek – Spotkaliśmy się tu w ramach kilkuletniej już współpracy. Jest to kontynuacja badań, które mają na celu określenie poziomu zdolności motorycznych zawodników na początku okresu przygotowawczego. Będziemy chcieli także sprawdzić jak przepracowali oni okres przygotowawczy do sezonu żużlowego, zatem na początku marca ponowimy takie badania.

Wykonujemy zestaw badań dotyczących wybranych aspektów stanu zdrowia, sprawności fizycznej i stanu wytrenowania, czyli m.in. składu ciała, gdzie analizujemy zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej i zawartość wody w organizmie oraz porównujemy poszczególne części ciała. Wiem, że w sporcie żużlowym kontrola masy ciała przez cały rok ma istotne znaczenie. Następnie sprawdzamy siłę mięśni zginaczy kończyn górnych przy zastosowaniu dynamometru. Zawodnik musi utrzymać motocykl przez cały bieg i go w pełni kontrolować, więc odpowiednia siła jest też niezbędna.

Sprawdzimy jedną z kluczowych zdolności koordynacyjnych w warunkach walki sportowej, czyli zdolność zachowania równowagi. Kolejny test dotyczy również bardzo istotnej u żużlowców zdolności, czyli czasu reakcji. Sprawdzamy jak zawodnicy zachowują się, jak reagują na impulsy docierające do nich z zewnątrz. Kluczowy element zawodów żużlowych, czyli starty to właśnie jak najlepszy czas reakcji. Następnie określamy moc maksymalną mięśni kończyn dolnych w trzech standardowych testach. W programie badań jest też niezbyt lubiany przez zawodników test siłowy, czyli podciąganie na drążku. Ostatnią próbą jest test wysiłkowy do odmowy, czyli test na bieżni mechanicznej, dzięki któremu określamy pułap tlenowy zawodników i inne parametry fizjologiczne, czyli jaki mają poziom wytrzymałości na początku okresu przygotowawczego.

Wyniki dzisiejszych badań otrzymają trenerzy i sami zawodnicy. Po okresie przygotowawczym powtórzymy badania, aby sprawdzić na ile obciążenia, którym zawodnicy zostali poddawani wywarły wpływ na poziom analizowanych zdolności motorycznych.

Trener Stali Gorzów Stanisław Chomski – Na początku okresu przygotowawczego ważne jest sprawdzenie aktualnego poziomu wytrenowania, aby móc przygotować zindywidualizowany cykl treningów w zależności od potrzeb poszczególnych zawodników. Podobne badania to standard w każdym sporcie wyczynowym.

Trener Stali Gorzów Piotr Paluch – Takie same testy przechodzą również nasi adepci, chłopcy w wieku od 12 do 15 lat, abyśmy mogli pracować nad ich rozwojem motorycznym z uwzględnieniem umiejętności niezbędnych w sporcie żużlowym.

Centralne Laboratorium Badawcze w gorzowskiej Filii AWF Poznań jest przeznaczone do celów zarówno badawczych jak i dydaktycznych, studenci biorą udział w badaniach oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry nabierają umiejętności obsługi niektórych stanowisk badawczych. Uczelnia
współpracuje z wieloma klubami i związkami sportowymi.

Jest tu sprzęt, np. ergometry powodujące wysiłek typowy dla danej dyscypliny sportowej, który spełnia wszystkie europejskie standardy, dzięki temu przeprowadzane są tu testy zawodników różnych dyscyplin sportowych, m.in. tenisistów, kajakarzy, wioślarzy, piłkarzy. Dzięki informacjom uzyskanym w trakcie testów zawodnicy wiedzą na ile wykonywana przez nich praca przynosi pożądane efekty treningowe.

Udostępnij