REGULAMIN KONKURSU „LEGENDY STALI”

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „LEGENDY STALI” .
 2. Organizatorem konkursu jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (kod pocztowy: 66 – 400), przy ulicy Kwiatowej 55 , NIP: 599 – 30 – 30 – 700 .
 3. Konkurs trwa od 10.06.2022 r. do 08.07.2022 r.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  a) zebrać serię 20 rożnych kapsli z wizerunkami legendarnych zawodników Stali Gorzów, którymi zamykane są jubileuszowe piwa „ Stal Gorzów 75 ” ;
  b) wymyślić hasło z okazji jubileusz u 75 – lecia KS Stal Gorzów;
  c) do 8 lipca 20 22 r. przesłać lub przynieść zebrane kapsle, proponowane hasło i swoje dane osobowe (tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, ewentualnie adres poczty e – mail) na adres: Stal Gorzów, ul. Kwiatowa 55 , 66 – 4 0 0 Gorzów Wlkp .
 8. Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną liczbę kompletów „Legend Stali” i haseł. Każdy nadesłany zestaw może zostać nagrodzony, co oznacza, że uczestnik może zdobyć więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
 9. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15.07.2022 roku.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo, a uczestnik wyraża zgodę do upublicznienia danych osobowych uczestników, którzy zostali nagrodzeni w Konkursie, tj. imię, nazwisko i miejscowość na stronie internetowej: www.stalgorzow.pl oraz na oficjalnym profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook, a także ma prawo w dowolny sposób wykorzystać nadesłane do konkursu hasła.​
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 13. Poza ogłoszeniem wyników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach w formie telefonicznej lub listownej.
 14. W konkursie zostanie przy znanych 12 nagród , w zależności od zajętego miejsca:
  a) MIEJSCA 1 – 5: Zwiedzanie wraz z osobą towarzyszącą Browaru Witnica
  i Lubuskiego Muzeum Browarnictwa oraz obiad w towarzystwie „Legend Stali” ;
  b) MIEJSCA 6 – 10: Oglądanie wraz z osobą towarzyszącą meczu wyjazdowego Stali
  Gorzów, w obecności „Legend Stali” w loży VIP;
  c) MIEJSCA 11 – 12 : Zapas piwa LUBUSKIEGO na 1 miesiąc.
 15. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń i roszczeń.
 16. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od
  poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00, a także na stronie internetowej:
  www.stalgorzow.pl.
  Organizator
  Stal Gorzów Wlkp. S.A.
Udostępnij