W dniu 1 kwietnia 2023 roku w Kalsku odbył się Okręgowy Zjazd PZM w Zielonej Górze. Podczas spotkania przedstawicieli wszystkich zrzeszonych klubów podsumowano działalność w latach 2019-2022 oraz określono kierunki działania na kolejną kadencję Zarządu Okręgowego. Wybrano także nowe władze okręgowe oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM.

Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Zielonej Górze wybrano Pana Krzysztofa Orzeł, który przez najbliższe 4 lata będzie dbał o rozwój sportów motorowych oraz działał na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Lubuskim.

Gratulacje Krzysztof!

Udostępnij