Karta Dużej Rodziny, Karta Mieszkańca i Karta Seniora to gorzowskie projekty, do których w najbliższym czasie dołączy Stal Gorzów. Już wkrótce osoby, które są członkami w/w programów będą mogły liczyć na zniżki w Sklepie Kibica przy zakupie Stalowych gadżetów oraz biletów.

Więcej szczegółów wkrótce

Informacje o kartach:

Program Karta Dużej Rodziny funkcjonujący w naszym mieście od stycznia 2014 roku jest skierowany do rodzin wielodzietnych. O Gorzowską Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.

Dochody nie mają znaczenia ? wystarczy spełniać dwa wymogi , czyli posiadać co najmniej troje dzieci i mieszkać na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Wnioski o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Miasto oraz partnerów Programu

Celem programu jest m.in. poprawa warunków życia mieszkańców i umacnianie poczucia tożsamości lokalnej; zwiększanie dostępności i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do osiedlania się w mieście.

Program Karta Seniora promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług gorzowianom, którzy ukończyli 60 lat. Urząd Miasta zaprasza i zachęca kolejnych lokalnych przedsiębiorców do wzbogacenia Karty swoją ofertą.

Kartę Seniora posiadają w Gorzowie 16 864 osoby, to ponad połowa uprawnionych.

W katalogu usług znajduje się blisko 70 partnerów, którzy reprezentują kilkanaście branż, m.in. usługi kulturalne, sportowe, gastronomiczne, medyczne, zdrowotne, pielęgnacyjne, handel itp. Aktualny katalog w załączniku.

Przystąpienie lokalnych przedsiębiorców do Programu jest bezpłatne. Partnerzy Programu otrzymują miano ?Instytucji Przyjaznej Seniorom? (naklejka z logo programu), co umożliwia kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy, ich logo promujemy na stronie Miasta, umieszczamy dane w Katalogu zniżek, poprzez promocję dajemy szansę na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost zainteresowania ofertą Partnera, a firma ma możliwość wspólnego kreowania pozytywnego wizerunku seniorów w naszym mieście.

Źródło: um.gorzow.pl

Udostępnij