Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2014 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej hotelu HOTELU MIESZKO przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Stal Gorzów”.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

 

PORZĄDEK

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 26 CZERWCA 2014 R.

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Stal Gorzów” za rok 2013.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KS „Stal Gorzów”.
13. Wybory do organów Klubu.
14. Dyskusja.
15. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij