Poniżej przedstwiamy materiał video StalTV, w którym kulisy tego przełożonego pojedynku. 

Udostępnij