Do miasta położonego nad Wartą przyjedą kibice z całego świata, w związku z tym przygotowaliśmy dla nich specjalny Informator.

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND

INFORMATOR KIBICA

 

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND to wydarzenie na światowym poziomie, które przyciąga na stadion im. Edwarda Jancarza tysiące kibiców głodnych sportowych wrażeń. W dniach 24.08 –25.08 do Gorzowa przybędą zawodnicy z całego globu, by walczyć o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Szereg imprez towarzyszących umili pobyt w mieście, w którym stanął pierwszy pomnik upamiętniający postać jednego z najlepszych polskich żużlowców – Edwarda Jancarza. Specjalnie dla wszystkich kibiców, którzy przybędą do Gorzowa, przygotowaliśmy Informator Kibica, przybliżający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND.

 

1. MAPA STADIONU

 

2. WYMIANA ZAPROSZEŃ

 

Wszyscy zaproszeni Goście w dniu zawodów od godz. 17:00 mogą wymieniać Zaproszenia na bilety w specjalnie oznakowanym namiocie BSC/VIP, który znajdować się będzie na parkingu VIP/BSC (zobacz mapę stadionu powyżej). Wszystkie osoby posiadające bilet VIP proszone są o odbiór opasek również w wyżej wymienionym namiocie.

UWAGA: Na trzy godziny przed zawodami zamykany jest ruch kołowy w dzielnicy miasta – Zawarcie.

Zaproszenie, których wymiana następuje w namiocie BSC/ VIP umożliwia swobodny dojazd przez blokady oraz zajęcie miejsca na Parkingu VIP/ BSC (od godziny 10).Wszystkie karty parkingowe na parkingi P1, P2 i P3, które nabyć można w Centrum Handlowym Nova Park. W/w parkingi będą czynne od godz. 17.

 

3. PROGRAM ZAWODÓW

 

Program Zawodów w cenie 15 zł można będzie kupić:

 

4. DOJAZD NA STADION

 

Parking VIP – parking wspólny BSC i VIP

P3 – parking dla kibiców

P2 – parking dla kibiców 

P1 –parking dla kibiców 

PG – parking dla przedstawicieli mediów i technicznych

 

 

5. WEJŚCIE NA TRENING

Oficjalny trening przed MIB NORDICE FIMGORZÓW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND odbędzie się w piątek 24 sierpnia o godz. 17.00. Wejście na trening tylko za okazaniem programu zawodów. Wejście na stadion odbywać się będzie tylko od ul. Jasnej bramą nr 12 w sektory 24, 25, 26.

 

6. AUTOGRAPH SESSION I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

Organizatorzy w sobotę 25 sierpnia zapraszają na autograf session, która odbędzie się na koronie stadionu przy bramie do wejścia do budynku klubowego. Start o godzinie 17:10.

Już od godziny 17 (z momentem otwarcia bram stadionu) rozebrzmieje głośna muzyka wypływająca ze sceny Monstera, która umiejscowiona będzie tuż za kołowrotkami od ul. Śląskiej. Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie podczas której będzie można wygrać niesamowite gadżety w różnych konkursach!

 

7. WEJŚCIE NA ZAWODY

 

W sobotę 25 sierpnia stadion dla kibiców zostanie otwarty o godz. 17.00.

 

UWAGA:

 

Organizatorzy apelują do wszystkich kibiców, aby nie czekali z wejściem na stadion do ostatniej chwili. Kołowrotki, przez które każdy z kibiców musi przejść mają ograniczoną przepustowość i nie są w stanie przyjąć ponad 16 tysięcy kibiców w kilkanaście minut. Organizatorzy jednocześnie przypominają, że Grand Prix Polski musi rozpocząć się o godzinie 19.00 i nie jest możliwe opóźnienie startu imprezy.

Organizatorzy przypominają i ostrzegają przed zakupem biletów z rynku wtórnego – od sprzedawców ulicznych (tzw. „koników”). Aby wejść na stadion należy przyłożyć bilet kodem kreskowym do skanera, który otwiera kołowrotek. Jest wielce prawdopodobne, że kod kreskowy na zakupionym bilecie od „konika”, został już wcześniej przez niego (lub innego nabywcę tego biletu) wykorzystany. W związku z tym Twój kreskowy może nie otworzyć Ci kołowrotku. W takim przypadku należy podejść do kasy „INFORMACJA” i sprawdzić status biletu. Wszystkie wejścia na stadion są monitorowane.

Po wejściu na stadion obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na pas bezpieczeństwa oraz do parku maszyn.

 

  8. PARKINGI  

  

 

Organizatorzy Grand Prix Polski przygotowali następujące miejsca parkingowe:

Wszystkie parkingi znajdujące się w najbliższej okolicy stadionu oznaczone są na mapie.

Uwaga! Jedynie karty parkingowe na parking VIP/BSC obowiązują podczas GP!

Karty parkingowe dostępne są w sklepie klubowym w Centrum Handlowym NoVa Park. W dniu treningu i zawodów dodatkowo także w kasach stadionowych. Cena 30zł.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————-

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND

FANS DIRECTORY

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND is the event on a world level which attracts on the Edward Jancarz’s Stadium thousands fans which are hungry of sporty sensations. In days 25.08 –26.08 to Gorzów are coming riders from around the world to fight for the Individual World Champion title. Many of accompanying attractions make the stay more pleasant in the city wherein was stood a first monument which commemorate one of the best polish speedway riders – Edward Jancarz. Specially for all fans who are visiting Gorzów, we prepared Fans Directory which approximates all of the most important information on MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND.

1. MAP OF THE STADIUM

 

2. EXCHANGE OF INVITATIONS

All of invited Guests may exchange invitations for tickets in a special marked tent BSC/VIP. The tent will be placed on the BSC/VIP parking (look above the map of the stadium). All of fans who have a VIP ticket are invited to reception of wristlets in this tent, too.

ATTENTION: 3 hours before the competition circular motion on Zawarcie is closed.

Invitations, which the exchange is followed by the BSC/VIP tent, allow an easy access through the locks and seize the place on VIP/BSC parking (from 10 o’clock). All of parking cards on parking’s P1, P2, P3 can be purchased in the shopping center Nova Park. Parking’s P1, P2, P3 will be open from 17 o’clock.

 

3. PROGRAM OF THE COMPETITION

Program of the competition costs 15 zł.

4. ACCESS ON THE STADION

 

 

S – stadion / stadium;

Parking VIP/BSC – parking wspólny BSC i VIP/ BSC and VIP parking;

P3 – parking dla kibiców/ supporters parking

P2 – parking dla kibiców / supporters parking

P1 –parking dla kibiców / supporters parking

P4 – parking for media and technical staff

 

5. ENTRANCE ON THE TRAINING

An official training before MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND will be held on Friday at 17:00. Entrance to the training only after showing the program, only using gate number 12 near Jasna Street into the 24,25,26 sector.

 

6. AUTOGHRAPH SESSION AND OTHER ATRACTIONS

On Saturday organizers invite you to autograph session that will be on stadium near the entrance to the club’s building. It all starts at 17:10.

From the beginning (17:00) after the moment when the gates will be open for fans, there will be amazing music played from Monster scene, that will be standing near the entrance near Sląska Street. Organizers wishes you luck during the contests where you can win many fabulous gadgets

.

7. ENTRANCE INTO STADIUM

On Saturday stadium will be open at 17:00.

  1. Those who have ticket on Main Tribune can enter the stadium only using gate 34 that is near the VIP/BSC parking.

  2. Those who have ticket on high tribune and low tribune can enter the stadium using gates 1 and 18,

  3. For handicap and pregnant women the gate number 15

  4. Those who bought ticket via website have to print them and take them with you.

Warning!

Please be aware that the spinning wheels have limited capacity, there is no possibility that almost 17 thousands of fans will enter the stadium in 5 minutes. Grand Prix has to start at 19:00 and any delay is impossible.

Organizers also warn from buying tickets from the aftermarker (touts). To enter the stadium you should put the barcode to scanner. There is a high risk that the code had been already used, so that if you buy a ticket from touts it could not open the gate. In case this fact appears, you should go to the ticket office called “Information” and check the ticket status. All stadium entrances are monitored.

After getting into stadium the entrance into the safety zone and to pits is strictly forbidden.

 

PARKINGS

 

 Organizers prepared these parking for the fans:

All parkings are presented on the maps above.

Warning! Only VIP/BSC parking cards are still valid on Grand Prix round

 

Udostępnij